Vysokoškolské štúdium (2 topics)

Vaše otázky ohľadom problematiky písania bakalárskych, magisterských, dizertačných prác alebo iných záverečných prác ako aj postrehy, príspevky, otázky a odpovede ohľadom vysokoškolského štúdia vkladajte prosím do tejto kategórie.
Category
V tejto kategórii môžete diskutovať na tému zadaní, seminárnych prác a protokolov vypracovávaných počas štúdia na vysokej škole.
Re: Svadba medzi odovzdaním a obhajobou práce
by rene.klauco
4 years 4 months ago
Diskusie, príspevky a odpovede týkajúce sa vypracovania bakalárskych prác vkladajte prosím do tejto kategóre.
No topics
Táto kategória je venovaná predovšetkým problematike písania magisterských alebo inžinierskych prác. Tieto práce sú svojou štruktúrou odlišné, preto nezabudnite do každej novej témy, ktorú vytvárate uviesť o aký typ práce sa jedná, príp. na akej škole alebo pracovisku túto prácu riešite.
No topics
V kategórii dizertačných prác zakladajte diskusné témy týkajúce sa najmä technického, humanitného alebo IT zamerania, kde Vám môžeme kompetentne poradiť po teoretickej, praktickej aj odbornej stránke. K ďalším študijným odborom môžeme zaujať stanovisko predovšetkým k formálnej stránke práce.
No topics
Do uvedenej kategórie vkladajte otázky k problematike vypracovania ďalších typov práv, ako napr. v rámci doplňujúceho alebo rozširujúceho vzdelávania. Do tejto kategórie môžete zaradiť aj rigorózne práce (malý doktorát).
No topics
Otázky ako sa rozhodnúť pre konkrétnu vysokú školu príp. diskusie typu na základe čoho ste sa rozhodli študovať na konkrétnej vysokej škole vkladajte prosím do tejto kategórie. Máte v úmysle uprednostniť štúdium na Slovensku alebo v zahraničí?
No topics
Všetky otázky k VŠ štúdiu - prerušenie štúdia, prestup na inú katedru, fakultu alebo školu, predčasné ukončenie štúdia príp. vyradenie zo štúdia, kreditový systém atď. smerujte do tejto kategórie.
No topics
POZOR! POZOR! POZOR! V prípade ak ste sa stretli so šikanovaním, príp. obťažovaním so strany vyučujúceho, uveďte prosím do správy jeho meno, príp. pracoviská, kde dotyčný človek pôsobí. Ostatní študenti dostanú možnosť vyhnúť sa týmto nepríjemným ľuďom a situáciám alebo byť na ne v maximálnej možnej miere pripravení.
No topics
Diskusné príspevky k zákonom a legislatíve týkajúce sa vysokých škôl.
No topics
Otázky a odpovede na tému Prijímacie pohovory na vysoké školy prosím vkladajte do tejto kategórie.
No topics
Zoznámte nás s Vašou prácou ŠVOČ, ktorú riešite alebo ste riešili.
Počítačovo riadený sústruh
by admin
7 years 8 months ago

Kategória určená pre diskusie týkajúce sa písania záverečných prác a samotného vysokoškolského štúdia.
Time to create page: 0.123 seconds
Powered by Kunena Forum