Topic-icon S 20% žiakov si učitelia nevedia poradiť

  • admin
  • admin's Avatar Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
10 years 2 months ago #9 by admin

Učitelia zaznamenávajú u 15 až 20 percent žiakov problémové správanie, špecializované pedagogicko-psychologické poradne však navštívi len približne polovica z nich. Konštatovali to odborníci na ...


ŽILINA 12. novembra (WEBNOVINY) - Učitelia zaznamenávajú u 15 až 20 percent žiakov problémové správanie, špecializované pedagogicko-psychologické poradne však navštívi len približne polovica z nich. Konštatovali to odborníci na druhom ročníku celoslovenskej konferencie koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení, ktorá sa od utorka koná v Žiline. Problémy v dochádzke, v správaní či nedisciplinovanosť sú podľa Márie Slovíkovej z Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave prvými náznakmi budúcej agresivity detí. Agresivita je podľa psychológa Štefana Matulu z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave najviditeľnejšia časť negatívneho správania detí a riešiť by sa mala komplexne spolu s ostatnými prejavmi sociálnopatologického správania. "Výskumy hovoria, že neexistuje čistá agresivita, ale je to súčasť nejakého správania, ktoré sa vymyká z normy," uviedol Matula. Ide napríklad o záškoláctvo, problémy so vzdelávaním, sústredením či vzťahmi medzi vrstovníkmi. Najvypuklejšia situácia v záškoláctve je na juhovýchodnom Slovensku, kde chodí "poza školu" vyše 20 percent žiakov. Za problémovým správaním detí a mládeže sa podľa Slovíkovej prevažne skrývajú problémy v rodine. Záškoláctvo býva tiež spojené s nestabilitou detí a mládeže, ich neprimeraným správaním k vrstovníkom, ale aj učiteľom. "Všetky tieto problémy znamenajú prvý signál, alebo predpoklad pre páchanie nejakej kriminálnej trestnej činnosti," dodala. Rodiča by preto mali s problémovými deťmi navštíviť centrá pedagogicko-psychologickej prevencie, ktoré sa nachádzajú v každom okresnom meste, kde sa im budú venovať špecialisti. Na agresivitu školskej mládeže a jej mravné a právne vedomie sa zameriava aj výskumný projekt odboru kriminológie a prevencie kriminality Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý zmapoval aj postoj stredoškolskej mládeže k násilným trestným činom. Záverečnú správu z výskumu zaslalo MS SR sekcii regionálneho školstva ministerstva školstva, Štátnemu pedagogickému ústavu a stredným školám, ktorých žiaci na výskume spolupracovali či Prezídiu Policajného zboru a Generálnej prokuratúre SR. "V súčasnosti sme predložili na rokovanie vlády návrh na zriadenie Inštitútu kriminológie pri ministerstve spravodlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou. Ak bude projekt schválený, môžeme očakávať v budúcich rokoch aj formulovanie výskumnej úlohy zameranej na agresivitu školskej mládeže," uviedol na žilinskej konferencii minister spravodlivosti Štefan Harabin. Nahrávanie prejavov násilia do mobilu a zverejnenie na internete je podľa Matulu jedným z fenoménov, ktoré prinieslo súčasné obdobie. "Bitky a agresivita medzi deťmi vždy boli, ale bolo toho menej. Nebolo toľko podnetov, ktoré by agresívne správanie vyvolávali," podotkol Matula. Agresivitu deti tiež prejavujú viac navonok, pretože padli morálne zábrany. "Keď niekto kedysi zbil spolužiaka, bol bitkár a všetci ho odsudzovali, dnes je hrdina," dodal. Deti tiež zisťujú, že agresivitou viac dosiahnu. "Máme šancu, aby sme s tým pohli dopredu, len to chce vytvoriť finančné a organizačné podmienky, poprepájať všetkých, ktorí v tom môžu niečo urobiť a informačne, systémovo to nastaviť tak, aby pravá ruka vedela, čo robí ľavá a aby sa dieťaťu pozitívne správanie oplatilo," doplnil Matula. Ako ďalej dodal, deťom, ktoré sa prejavujú násilne, by mohol podľa neho pomôcť systém psychoterapeutických sedení. SITA

Zdroj: www.24hod.sk

Please Prihlásiť to join the conversation.

Time to create page: 0.129 seconds
Powered by Kunena Forum