Výchova a vzdelávanie všeobecne (23 topics)

Všetko k problematike výchovy a vzdelávania smerujte prosím do aktuálnej sekcie. Problémoví žiaci, žiaci s nízkou dochádzkou, projektové vyučovanie, metodika, problémové vyučovanie, efektívnosť a optimalizácia vyučovacieho procesu.
Category
Príspevky k projektovému vyučovaniu vkladajte prosím do tejto kategórie.
Re: do akych projektov deti zapojit?
by juliana.klaucova
10 years 4 months ago
Metodické postupy, novinky, súčasné trendy a inovácie vo výchove a vzdelávaní pre optimalizáciu, zefektívnenie a zdokonalenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách.
Re: prospekty a materiály ako zeefktívniť vyučovanie
by juliana.klaucova
10 years 4 months ago
Materiály k problémovému vyučovaniu vkladajte prosím do tejto kategórie.
Problémovo-skupinové riadenie...
by admin
10 years 9 months ago
Otázky a odpovede k moderným spôsobom denného, kombinovaného a dištančného vzdelávania.
E-learning a moderné metódy vyučovania s podporou IKT" hľadajte a vkladajte do tejto sekcie.
Re: monitorr
by admin
9 years 10 months ago
Otázky a odpovede k tématike problémových žiakov smerujte prosím do aktuálnej sekcie. Skúsenosti, materiály, návody, myšlienky, postupy, dokumenty, obrázky, grafy a iné...
Re: etika
by admin
9 years 5 months ago
Do tejto kategórie smerujte prosím všetky príspevky týkajúce sa projektov vzdelávania učiteľov napr. Modernizácia vzdelávania atď.
UIPS e-mail - Upgrade na Windows 7
by admin
7 years 10 months ago
Zaoberá sa teóriou a praxou výchovy, edukácie detí, mládeže a dospelých vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo narušených komunikačných schopností, či psychosociálneho narušenia, alebo z dôvodu iných špecifických danosti, porúch učenia, správania. Zaraďujú sa sem aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom, či inými špecifickými potrebami.
No topics
Všetky najnovšie informácie o zmenách a novinách v školstve, príp. inovácie a udalosti súvisiace so školstvom vkladajte prosím do tejto kategórie.
Re: Odp.: Bastardi II.
by admin
7 years 3 months ago

Všetko k problematike výchovy a vzdelávania smerujte prosím do aktuálnej sekcie. Problémoví žiaci, žiaci s nízkou dochádzkou, projektové vyučovanie, metodika, problémové vyučovanie, efektívnosť a optimalizácia vyučovacieho procesu.
Time to create page: 0.126 seconds
Powered by Kunena Forum