Oboznámiť triednych učiteľov 8. a 9. ročníkov základných škôl i výchovných poradcov s témou duálneho vzdelávania majú jednodňové stretnutia, ktoré realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania tento týždeň v piatich krajských mestách Slovenska.

Jednodňové semináre poskytnú nielen výchovným poradcom, ale aj triednym učiteľom potrebné informácie o systéme duálneho vzdelávania, o žiadaných profesiách na trhu práce, zodpovedia na otázku, aká je úloha základnej školy v ňom, ktoré odbory sú do systému duálneho vzdelávania zahrnuté, aké výhody a možnosti vo svojej kariére takto žiaci získajú.

Súčasťou stretnutí bude prezentácia ponuky učebných a študijných odborov pre školský rok 2018/2019 a predpoklad pre školský rok 2019/2020 zo strany všetkých zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania.
 
Miesta a termíny stretnutí:
 
Všetky semináre sú jednodňové a konajú sa v čase od 13.00 do 15.00 hodiny v týchto termínoch a mestách:
 
16.01.2018    Dual point, Kragujevská 1, Žilina
16.01.2018    Dual point, Koniarekova 17, Trnava
17.01.2018    Základná škola, Janigova 2, Košice
18.01.2018    SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, Nitra
18.01.2017    Dual point, Jilemnického 2, Trenčín

 

Zdroj: minedu.sk

Po dnešnom odňatí štátneho súhlasu vládou SR na návrh ministra školstva Juraja Draxlera Vysoká škola Goethe Uni Bratislava na Slovensku definitívne končí.
     Zrušenie vysokej školy avizoval minister školstva už v septembri. Vysoká škola Goethe Uni Bratislava nemala po 31. auguste 2015 právo udeľovať akademické tituly absolventom študijných programov. Škola požiadala o akreditáciu študijných programov na Fakulte mediálnych a kultúrnych štúdií. Minister školstva Juraj Draxler však žiadosť na odporúčanie Akreditačnej komisie na konci októbra zamietol.
     Odňatie súhlasu na pôsobenie Goethe Uni Bratislava prichádza deň po pozastavení dvoch študijných programov na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove. Minister už skôr v Sládkovičove zrušil doktorandské štúdium.
     Už na jar tohto roka pozastavil minister školstva akreditáciu bakalárskeho a magisterského programu právo na Paneurópskej vysokej škole práva. Škola študentov v súčasnosti prijíma na základe predbežného opatrenia súdu, hoci sudkyni, ktorá o predbežnom opatrení rozhodla, bol medzičasom odobratý spis na základe námietky ministerstva školstva.
     Minister Juraj Draxler už krátko po nástupe do funkcie vyhlásil, že slovenské vysoké školstvo treba vyčistiť a nepodpísal návrhy na vznik dvoch nových vysokých škôl – Technologického Inštitútu A. Ruprechta v Šamoríne a Vysokej školy ekonómie a podnikania v Banskej Bystrici.


Zdroj: http://www.minedu.sk/vysoka-skola-goethe-uni-bratislava-na-slovensku-zanika/